دوچرخه KTM کو هستان دست دوم

27،000،000 تومان
دوچرخه 26 کربن KTM کوهستان Myroon Elite
کمک جلو FOX
لوازم XT
توپی عقب وجلو شفت
30 دنده
زیر FIZIC
لوله زین RITCHY
کرپی و فرمون RITCHY

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.