هنوز عکسی تنظیم نشده

دوشاخ جلو دوچرخه RST

دوشاخ جلو دوچرخه
برند : RST
مدل : ATACk
بازی کمک 100MM
مناسب طوقه های 26
مناسب توپی های ضامنی
قفل شو از روی کمک

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.